Kapellen

15 augustus 2018
Inzegening kapel Oude Baan/Keistraat


Woensdag 15 augustus het feest van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart werd traditiegetrouw een kapelletje in eer hersteld door de "Heemkundige Kring".
De eer viel ditmaal aan het kleine bakstenen kapelletje op de hoek van de Oude Baan en de Keistraat.

De plechtigheid werd geopend door de "Koninklijke Harmonie De Stroobanders". Na de verwelkoming door de voorzitter van de Heemkundige Kring Arie Vermin en de terugblik op de geschiedenis door Yvonne Dewarier, werd het kapelletje plechtig gezegend door Pastoor Rik Ramakers.
Paula Jacobs de bezielster en verzorgster van het kapelletje en dit reeds gedurende 60 jaar bad met volle overgave een heel mooi Mariagebed.

Na een dankwoordje aan de "Heemkundige Kring" en " de Koninklijke Harmonie de Stroobanders" door Diaken Jos en het wondermooie lied "Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen" ging men onder begeleiding van de "Koninklijke Harmonie de Stroobanders" naar " Zaal de Kei".
Hier werd nog gezellig nagekeuveld met een drankje en een hapje dat werd aangeboden door het bestuur van "de Heemkundige Kring".


Geschiedenis Kapelletje Oude Baan

De steen in de voorgevel van het kapelletje op de hoek van de Oude Baan en de Keistraat vermeld het bouwjaar 1961.
De geschiedenis van deze bedeplaats gaat echter terug naar het begin van vorige eeuw.

Een rondtrekkend venter van het Reitje, Mietjes-jong genaamd, ging in die jaren van deur tot deur met zijn koopwaar in een rieten mand. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om gelden te verzamelen voor de bouw van een kapel op het Reitje.

In 1916 werden zijn inspanningen beloond met de bouw van een bakstenen gebedshuisje met pannendak. De buurtbewoners plaatsten in de kapel de beeltenis van de toen populaire heiligen: Donatus (donder, bliksem en brand), Rochus (veeziekten), Apollonia (tegen tandpijn), H.Hart en nog andere beelden.
Van meet af aan was de kapel een drukbezochte gebedsplaats, vooral in de meimaand.

In 1960 werd de ondertussen versleten kapel afgebroken, mede omwille van de verbredingswerken van de Oude Baan. De buurtbewoners sloegen de handen in elkaar voor een nieuwe kapel, die in 1961 gebouwd werd. Het werd een bakstenen monumentje maar kleiner dan de vorige kapel.
Een omhaling voor de bouw van de nieuwe kapel werd gedaan door Jean Jacobs, Paul Vanheusden en Jean Coeymans. Het bouwmateriaal werd geschonken door Jozef Lambrichts - Achten. De heiligenbeelden afkomstig van de oude kapel werden niet teruggeplaatst.
In de nis kwam het beeld van O.L. Vrouw van Banneux geschonken door Eerwaarde Heer Jan Lambrichts die ook de kapel inzegende. Ook het kindje Jezus van Praag wordt tot op heden hier vereerd.
Foto's van toen vertellen ons dat de inwijding met veel pracht en praal gebeurde.

In 1976 werd de kapel en de straten versierd voor het zilveren priesterjubileum van E.H. Jan Lambrichts. Vanaf toen werd er jaarlijks een eucharistieviering opgedragen aan de kapel en dit op de laatste zondag van de meimaand. Op deze dag ging er een processie door de buurt. Paula Jacobs leerde de kinderen, die mee stapten in de processie, Marialiedjes aan.
Tot voor een paar jaren werd er in de meimaand nog elke dag de rozenkrans gebeden.

Deze kapel wordt reeds gedurende 60 jaar onderhouden door Paula Jacobs. Paula werd onlangs 88 jaar maar is nog dagelijks in de weer met haar kapelletje.

Het kapelletje kreeg nu door de werkgroep kapellen van de Heemkundige Kring een heuse opknapbeurt.
Het dakje werd hersteld en kreeg een nieuwe laag verf. Losgekomen voegen en plakwerk werden hersteld. De omheining uit smeedwerk werd geschilderd. Het kaarsenhuisje kreeg een nieuwe ruit. Het Mariabeeld en het Kindje Jezus van Praag kregen een nieuw laagje verf en dit werd kunstvol door Paula gedaan.


Klik op de kleine foto om te vergroten, klik op grote foto om te verkleinen
15 augustus 2017
Inzegening kapel Dennebosstraat


Dinsdag 15 augustus 2017 vierden wij het feest van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart.
Traditiegetrouw werd door de "Heemkundige Kring" een kapelletje in eer hersteld. Het was het 16de jaar, zonder één jaar over te slaan.

Ditmaal werd het kapelletje in de Dennebosstraat uitgekozen.
De werkgroep kapellen van de Heemkundige Kring stak het kapelletje in een nieuw kleedje. Het gemeentebestuur zorgde voor een nieuwe bank en een mooie bloemenbak.

De kleine plechtigheid werd geopend door de Koninklijke Harmonie de Stroobanders met de 'Hunter mars'.
Arie Vermin, voorzitter van de Heemkundige Kring, verwelkomde de talrijke aanwezigen.

Yvonne Dewarier blikte terug op de geschiedenis van het kapelletje:
" Het kleine bakstenen gebouwtje werd opgetrokken door Maurice Blokken in 1982, op eigendom van Sooi en José Wolfs-Surinx uit dankbaarheid voor een bekomen genezing. In het nieuwe kapelletje werd een beeldje van de Moeder Gods geplaatst. Het beeldje werd door Pater Amandus geschonken. Het was bruin van kleur en stond voorheen op het nachtkastje van Pater Amandus. Ook het kruisje werd door hem opgehangen aan de buitenkant.
Het nieuwe kapelletje werd door Pastoor Van Can (toenmalig pastoor in Lutselus) ingezegend. Pater Amandus bleef een trouwe bezoeker van het kleine kapelletje.
Jaren geleden kreeg het beeldje een andere kleur, dit was het werk van kunstenaar Rik Verhelst. Vandaag zien we het Mariabeeldje zoals het kunstvol gerestaureerd werd door Margot Indesteeghe.

Verder staan er nog een kruisbeeld en kleine beeldjes, die door buurtbewoners in het kapelletje geplaatst werden. Kindje Jezus van Praag, Pater Valentinus en de pelgrim Madonna.
Het kleine beeldje van Bernadette werd er door José ingeplaatst en is eveneens prachtig gerestaureerd.


Pastoor Rik Ramakers zegende het kapelletje en de aanwezigen.
Een buurtbewoner bad een tientje voor de kinderen die in deze buurt opgroeien.
De plechtigheid werd verder opgeluisterd met het voordragen van een zelf geschreven gedichtje door José Surinx, de eigenares van het kapelletje . We vervolgden de plechtigheid met het wondermooie lied 'Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen'.
De Koninklijke Harmonie bracht het speciaal voor deze gelegenheid door hen bewerkte lied, dat door de menigte meegezongen werd.

Afgesloten werd met de Processiemars 'Maria ter Heide'.
José Surinx kreeg van buurtbewoner Modest Putzeys een miniatuur kopie van het kapelletje aangeboden.

Na de plechtigheid werd in de voetbalkantine De Zwaluw een hapje en een drankje aangeboden door De Heemkundige Kring. Er werd gezellig gekeuveld en ondertussen mochten we genieten van de klanken ons gebracht door De Koninklijke Harmonie de Stroobanders.

Klik op de kleine foto om te vergroten, klik op grote foto om te verkleinen

Foto JP Valkeneers en Luc Carlens

15 augustus 2016
Inzegening St. Hubertuskapel en boomkapel 's Lievenheerke in Keizel.


De Sint Hubertuskapel in Keizel was dit jaar de uitverkoren plaats.
Onder een grote belangstelling van vele buurtbewoners en de trouwe aanwezigen startte De "Koninklijke Harmonie de Stroobanders" onder de leiding van gelegenheidsdirigente Tania Braekers deze plechtigheid met de processiemars 'Maria ter Heide'.
Arie Vermin, voorzitter Heemkundige Kring sprak het welkomstwoord. Hij betreurde dat er dit jaar zoveel kapellen vernield werden en hoopte dat dit niet meer zou gebeuren in de toekomst.
Yvonne Dewarier vertelde de geschiedenis verbonden aan deze kapel. E. H. Pastoor Rik Ramakers zegende de kapel.
Rita Nelissen bad een tientje voor en nadien zong de menigte het Marialied "Onze- Lieve-Vrouw van Vlaanderen". Pastoor Rik wenste alle moeders nog een heel fijne feestdag. De plechtigheid aan de Sint Hubertuskapel werd afgesloten door de "Koninklijke Harmonie de Stroobanders" met de 'Europamars'.
Mevrouw Arlette Steegmans zorgde voor de mooie bloemstukken.

We begaven ons in processie naar 's Lievenheerke op de hoek van de Kalverstraat. Yvonne Dewarier vertelde de geschiedenis en daarna zegende E. H. Pastoor Rik Ramakers het boomkapelletje.

Het officiële gedeelte werd afgesloten door de "Koninklijke Harmonie de Stroobanders " met de processiemars 'Maria ter Heide'.
Na de inzegening wandelden we naar het " Fruit bedrijf Geerdens". Aan de aanwezigen werd een glaasje aangeboden door de Heemkundige Kring. De harmonie bracht ons nog een mooi concert.

Klik op de kleine foto om te vergroten, klik op grote foto om te verkleinen


Foto JP Valkeneers en L. Carlens

"De geschiedenis van de "Sint Hubertuskapel"

Weinig mensen herinneren zich nog het oud kapelletje van het Keizel.
Een klein lemen gebouw, witgekalkt met zwartgeteerde stijlen. De venstertjes waren niet voorzien van glas, ze waren afgesloten met vierkante houten sponnen. In de kapel bevonden zich meerdere beelden o.a. een 16de eeuws houten beeld van Sint Hubertus ( dat volgens Paul Pipers afkomstig was uit de oude parochiekerk). Waarschijnlijk vandaar de naam Sint Hubertuskapel. Je kunt het beeld van Sint Hubertus bewonderen in de prachtige beeldenkapel achteraan in de Servaaskerk.

Volgens de buurtbewoners was het altijd een Mariakapel. In het verleden werden hier de "Virga Jesse", Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans en nadien en nog steeds Onze Lieve Vrouw van Banneux vereerd.

In 1946 was de kapel aan vernieuwing toe. De leem brokkelde af en de kapel werd bouwvallig. Er werd geld ingezameld voor een nieuwe kapel.
Theodoor Driesen en Christiaan Martens namen de afbraak voor hun rekening en er werd onmiddellijk een nieuwe kapel gebouwd. Harry Martens aannemer en buurtbewoner bouwde samen met zijn werknemers mee aan de kapel. De eerste steenlegging werd gedaan door Eerwaarde Heer pastoor Mercken.

In de kapel bevinden zich verschillende beelden: het beeld van Onze Lieve Vrouw van Banneux, Maria met kind, een beeldje van Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede van Medjugorje (Kroatisch dorp) en een klein beeldje van Onze Lieve Vrouw van zeven Smarten.

Gedurende de zomermaanden van 1951 tot 1955 werd Onze-Lieve-Vrouw van Banneux door Limburg gedragen. In augustus 1955 was zij te gast in het Dekenaat Hasselt. Op zaterdag 20 augustus om half negen 's avonds werd zij van Hasselt naar Diepenbeek gebracht en aan de Keizelkapel overhandigd aan Diepenbeek. Zij werd hier opgewacht door de kerkelijke en burgerlijke overheid, de Fanfare, al de verenigingen met hun vaandel, heel veel gelovigen en kinderen. In stoet werd Onze-Lieve -Vrouw naar de Sint-Servaas Kerk gedragen en de volgende dagen door de straten van Diepenbeek.

Buurtbewoners komen hier nog regelmatig bidden. Er wordt steeds afgesloten met een paar Marialiederen.
Rita Pipeleers onderhoudt samen met een paar buurtbewoners deze mooie kapel.

De geschiedenis van " 's Lievenheerke"

Dit houten kapelletje werd rond 1880 gemaakt door Bér Driesen.
Hij hing zijn kunstwerkje aan een afgeknotte eik die "In den Bosch" stond en nog staat op de hoek van de Kalverstraat en Keizel. De buitenkant van het kleine kapelletje had Bér groen en de binnenkant rood geschilderd. In het kapelletje bevestigde hij een houten kruisje met een porseleinen Christusbeeldje. De omwonende noemen het nog steeds " 's Lievenheerke". Elk jaar, voor 1 juni, werd het kapelletje opgefrist met een laagje verf. Op een keer was Bér dit vergeten en wat gebeurde er? De ochtend na 1 juni lag het kapelletje aan de voet van de kopeik.

Bér zag daarin een boodschap van hierboven, een verzoek om het kleine kapelletje regelmatig en met zorg te onderhouden. Na het overlijden van Bér Driesen, vonden zijn kinderen een testament waarin hij o.m. als zijn laatste wil te kennen gaf dat het kapelletje elk jaar voor 1 juni moest geschilderd worden. De kinderen schilderden elk jaar plichtsbewust het kleine Godshuisje. Twee keer werd het vergeten en telkens lag het kapelletje op 2 juni onder de boom.

De eik bevind zich op eigendom van Door Driesen (kleinzoon van Bér) die tot op heden nog steeds voor het kapelletje zorgt. 's Lievenheerke waakt over zijn omgeving. Weer en wind lieten hun sporen achter en het kleine Godshuisje was aan vernieuwing toe. Door maakte een vijftiental jaren geleden een nieuw huisje en bracht van Lourdes een gezegend kruisbeeld mee.

Begin dit jaar werd ook dit boomkapelletje vernield. 's Lieveheerke werd uit de boom gehaald en stukgeslagen. We vonden nog een stukje onder de boom. Door Driesen 91 jaar restaureerde het kapelletje en bracht er een nieuw kruisbeeld op aan. Samen met zoon Guido werd het terug in de boom bevestigd.

Laat ons zorg dragen voor deze kleine gebedshuisjes en ze in ere houden voor ons nageslacht .
Yvonne Dewarier

15 augustus 2015
Inzegening kapelletje Meidoornlaan.


Op zaterdag 15 augustus 2015, het feest van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, werd traditiegetrouw een buurtkapel in ere hersteld.
De Heemkundige Kring koos ditmaal voor het kapelletje op de Sint-Janswijk, op de hoek van de Kerklaan en de Meidoornlaan. Het was het zestiende kapelletje dat door de Heemkundige Kring werd gerestaureerd.

Na het prachtige zomerweer van de voorbije weken, waren de weergoden ons niet gunstig gezind. Het regende de ganse voormiddag en tegen het middaguur werden de buien nog heviger. Op het ogenblik van de inzegening konden we echter genieten van een enig droog moment, zelfs de zonnestralen gaven ons de nodige warmte. Zorgde Onze-Lieve-Vrouw hiervoor?

Onder een grote belangstelling van vele buurtbewoners en de trouwe aanwezigen die er ieder jaar bij zijn, startte De Koninklijke Harmonie de Stroobanders, onder de leiding van dirigent Herman Vanspauwen, deze plechtigheid met de prachtige Processiemars.

Armand Mesotten, ondervoorzitter van de Heemkundige Kring, sprak het welkomstwoord en benadrukte dat deze mooie tradities moeten behouden worden. Yvonne Dewarier vertelde ons de geschiedenis verbonden aan dit kapelletje. Dan volgde de inzegening van de kapel door Eerwaarde Heer Willy Habex. Maria Damiaans bad een tientje voor en nadien zong de menigte het mooie Marialied "Onze- Lieve-Vrouw van Vlaanderen".
De plechtigheid werd afgesloten door de Koninklijke Harmonie de Stroobanders.

Hierna begaven we ons naar het "Literair Café" op het Servaasplein waar de aanwezigen uitgenodigd werden om samen met de leden van de Heemkundige Kring het glas te heffen op deze heuglijke gebeurtenis. Er werd gezellig gekeuveld en nog eens mochten we genieten van een mooi concertje ons gebracht door de Koninklijke Harmonie de Stroobanders.De geschiedenis van de kapel

Nadat in de jaren vijftig de Sint Janswijk gebouwd werd veranderde ons dorpsbeeld. Heel veel jonge gezinnen kwamen zich in deze nieuwe woonwijk vestigen. Pastoor Vandenhoudt kwam met het voorstel om de jaarlijkse Sacramentsprocessie, via deze nieuwe wijk te laten passeren. De buurtbewoners, die zich zeer vereerd voelden dat de processie hier zou voorbijkomen, besloten om op de hoek van de Meidoornlaan een noodkapel op te richten.

Jeanne Machiels-Lemoine, die naast de huidige kapel woonde, besloot een lapje grond te schenken om er een kapelletje op te bouwen. De huidige eigenaar is Remy Wysmans.

In de buurt werd een bestuur opgericht en vrijwilligers bouwden een noodkapel. Deze kapel werd toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. De huidige kapel werd opgericht in 1962. De architect was de Heer De Paepe van Genk. Heel de buurt hielp mee. Het bouwmateriaal werd geschonken door Jef Lambrichts-Achten. De kapel werd ingewijd in mei 1962.

Vanaf dan passeerde de jaarlijkse processie aan de kapel en ze had hier een rustpunt. Het koor zong het "Tantum Ergo" en de priester gaf de zegen met de monstrans. Tot 2010 kwam de jaarlijkse processie hier om de twee jaar voorbij. In de meimaand verzamelde ook de buurt om aan de mooi versierde kapel de rozenkrans te bidden. Ook het kindje Jezus van Praag wordt er vereerd.

Deze kapel kreeg verschillende keren bezoek van vandalen. Het Mariabeeld en ook het beeld van het Kindje Jezus van Praag werden meerdere keren beschadigd. Een derde keer werd het beeld gestolen. Men plaatste toen een beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Banneux in het kapelletje.

Het kapelletje werd verzorgd door verschillende mensen, de laatste jaren heeft Maria Damiaans deze taak ter harte genomen.

Op 15 augustus kreeg het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes haar plaats terug in de kapel. Het is het eerste Mariabeeld dat geplaatst werd in 1962. Het Mariabeeld had veel geleden maar werd kunstvol gerestaureerd dood Margot Indesteeghe. Zij restaureerde ook het Kindje Jezus van Praag.
Het gemeentebestuur bezorgde nieuwe zitbanken. De werkgroep kapellen van de Heemkundige Kring gaf de kapel een grondige opknapbeurt.Uit respect voor onze voorouders dienen wij dit religieus erfgoed door te geven. Het zijn die mensenhanden die de geschiedenis van onze kapelletjes hebben gekleurd en die ervoor zorgen dat ze nog altijd bewaard blijven. Het zijn die onzichtbaar geworden handen uit het verleden die ons opdragen om verder zorg te dragen voor de stille religieuze getuigen van onze ouders en voorouders.
Yvonne Dewarier

15 augustus 2014
Inzegening kapelletje Herenstraat-Kortstraat.


Het kapelletje op de hoek van de Herenstrat-Kortstraat werd dit jaar uitgekozen.
Wij troffen er een heel mooi kapelletje aan, maar het dak was helemaal begroeid met klimop.
De eigenaar Roger Deckers schoot zelf aan het werk. Hij knutselde samen met zijn buurman Silvio een prachtig dakje.
Op het dak werd het mooie kruis geplaatst dat voorheen niet meer zichtbaar was.

De binnenkant van het kapelletje werd opgeknapt door de werkgroep kapellen van de Heemkundige Kring.

Er werd door buurtbewoners vertelt dat dit kapelletje gebouwd werd ter vervanging van een verdwenen kapelletje.
Er is echter nog een andere geschiedenis aan verbonden.

"Mevrouw Marie Bijloos echtgenote van Arthur Steegmans had een miskraam. Hierna was de gezondheidstoestand van Marie heel kritiek. Arthur zocht in deze moeilijke periode zijn toevlucht tot Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes met de belofte dat hij een kapel zou laten bouwen. Uit dank voor de genezing van Marie werd rond 1960 deze kapel gebouwd.

Boven de nis is een arduinen steen gemetst met de woorden: "Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes bidt voor ons".
Oorspronkelijk stond het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in het kapelletje, nadien werd er een wit gipsen Mariabeeld "Moeder met kind" in geplaatst.
Het beeldje van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes werd geschonken door het echtpaar Jean en Alice Doomen- Holsteens uit Martenslinde na een oproep in de rubriek " Duizendpoot "van HbvL. Dit beeldje was een trouwcadeau van Jean en Alice en werd hen geschonken op 17-06-1960.

Verder staat er ook een beeld van de "Heilige Grignion de Montfort" en het "Kindje Jezus van Praag" in.

Op vrijdag 15 augustus 2014 het feest van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart werd dit kapelletje plechtig in ere hersteld onder een zeer grote belangstelling.
De kleine plechtigheid werd geopend en afgesloten door de "Koninklijke Harmonie de Stroobanders". De voorzitter van de Heemkundige Kring Arie Vermin hield een korte toespraak.Yvonne Dewarier vertelde de geschiedenis verbonden aan dit kleine kapelletje.
Vervolgens werd het gerestaureerd kapelletje ingezegend door pastoor Guido Heene.

Na de inzegening werd er gebeden voor de kinderen uit de buurt, een buurtbewoonster bad een tientje voor en samen zongen wij het prachtige Marialied "Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen".

Na de kleine plechtigheid werd in de nabijgelegen kantine op het voetbalveld het glas geheven op deze heuglijke gebeurtenis begeleid door de muzikale klanken ons gebracht door de "Koninklijke Harmonie de Stroobanders".

Laat ons onthouden: "Wat de voor ons onzichtbaar geworden handen van onze voorouders gebouwd hebben moeten we in ere houden en bewaren voor het nageslacht".
In veldkapellen gaven onze voorouders
hun vroomheid een thuis
(haiku Bart Mesotten)
15 augustus 2013
Inzegening van de Bodem Kapel op de Pampertstraat

Bij de Heemkundige kring is het traditie om elk jaar een kapelletje dat aan vernieuwing toe is, te restaureren en dit voor het behoud van het klein erfgoed in onze gemeente.
Dit jaar deden we dit voor de 12de keer en het was ons 14de kapelletje dat gerestaureerd werd.

De "Bodemkapel" aan het kruispunt Pampertstraat-Hoogkeizel werd hier geplaatst door de familie
Tubbe (Theeuwissen) en werd ook door hen onderhouden. Enkele jaren geleden stierf de
weldoenster en vanaf dan raakte het in verval.

Wij troffen er een erg bouwvallige kapel aan. Vorig jaar lag het dak verschillende keren naast
de kapel. Het Mariabeeld Onze-Lieve Vrouw van altijddurende bijstand, Pater Valentinus en Sint-Antonius waren heel erg beschadigd.

De restauratie werd uitgevoerd door de werkgroep kapellen van de Heemkundige Kring. Ook
enkele buurtbewoners droegen hun steentje bij. De Heiligenbeelden werden kunstig gerestaureerd
door Margot Indesteeghe. Rechts van het kapelletje stond vroeger een rode klimroos. Er werd een nieuwe geplant.

Op het feest van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart werd het kapelletje op de "Bodem" onder een grote belangstelling plechtig ingezegend door Pastoor Guido Heene. De plechtigheid werd opgeluisterd
door de "Koninklijke Harmonie de Stroobanders". Na de plechtigheid werd in het verenigingslokaal
van de Ruiterclub "Ridder Hendrik" het glas geheven op deze gebeurtenis. De receptie werd opgeluisterd door de muzikale klanken van de harmonie.

Aan deze kapel is een prachtige legende verbonden. De legende of sage werd opgetekend
door Paul Pipers en men vindt ze ook in het boek van Jos Pieters "Diepenbeekse Sagen 2".

Bér Tubbe ging enkele dagen voor zijn huwelijk biechten bij Pater Valentinus (het Heilig Paterke)
in Hasselt. Pater Valentinus waarschuwde Bér dat er donkere wolken boven zijn hoofd hingen,
doch Bér negeerde deze waarschuwing en huwde. Door zijn huwelijk kwam de boerderij in
Hoog Keizel in zijn bezit. Kort na zijn huwelijk werden zijn koeien en varkens ziek en geen enkele
hulp kon baten. Zijn kinderen werden dood geboren of stierven heel vlug na hun geboorte. Op
aanraden van de buurt gingen Bér en Anna op bedevaart naar de Heilige Bertilla te Rosmeer.
Enige jaren ging het beter, er werden gezonde kinderen geboren en ook de veestapel was weer gezond.
Tot overmaat van ramp vond Bér op een morgen Anna dood in bed, haar jongste spruit van
3 maanden nog in haar armen.
Nadien was er elke nacht een vreselijk lawaai van zware kettingen. In de koestal zat dan een
zwarte hond. Ten einde raad ging Bér naar de Paters Minderbroeders te Hasselt. Op een avond
kwam een pater naar Hoog Keizel , hij had een dikke boek mee en bad de ganse avond samen
met Bér en de knechten. Toen het hels lawaai losbarstte ging de pater naar de koestal, nam een koezeel, ging naar de hond en bond het touw rond zijn hals. Met de hond achter zich aan wandelde
hij tot op" De Bodem" en bond het dier vast aan een eik. De pater keerde terug naar de boerderij
en zei: " Die hond zal nooit meer terugkomen".

De rust keerde weer op de boerderij en als dank liet Bér in1910 een houten kapelletje tegen de eik hangen. Rond 1925 verdwenen de eiken en werd het huidige stenen kapelletje gebouwd met
ernaast een kastanjeboom.

15 augustus 2012
Inzegening van de Mariagrot in het kloosterpark van de paters Passionisten


Op woensdag 15 augustus 2012 trokken we na de eucharistieviering onder een stralende hemel in processie naar de Mariagrot.
Pastoor Guido Heene en zuster Juliette werden gevolgd door enkele mijnwerkers in uniform, verschillende verenigingen met hun vlag, het zangkoor en een massa volk.

De Koninklijke Harmonie de Stroobanders speelde de prachtige processiemars "Maria ter Heide".
De voorzitter van de Heemkundige kring, Arie Vermin, sprak het welkomswoord. De geschiedenis van de grot werd uiteengezet door Yvonne Dewarier.
Daarna volgende de inzegening van de grot door pastoor Heene, waarna het lied "Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen" werd gezongen door de omstaanders.

De feestelijkheid werd afgesloten door de Koninklijke Harmonie.

Allen verlieten het bos en begaven zich naar de school waar een receptie werd aangeboden door de Heemkundige kring.

15 augustus 2011
Inzegening van boomkapelletje Ganzenstraat en kapelletje op de Tierstraat.Op 15 augustus 2011 trokken we naar de Tierstraat en de Ganzenstraat voor de inzegening van twee kapelletjes.

Het kapelletje aan de Tierstraat

Het huis achter het kapelletje was een lemen huis. Voor dit huis zou een wit lemen kapelletje hebben gestaan met een zwart dakje.
Toen het lemen huis vervangen werd door een stenen huis, werd ook het lemen kapelletje, dat er vervallen bijstond, vervangen.

20 jaar geleden werd het kapelletje en het mariabeeld door vandalen vernield. Florent en Henriette herstelden het kleine gebedshuisje en brachten een nieuw mariabeeldje van Lourds mee.
Het boomkapelletje op de Ganzestraat

Het kapelletje dat tegen de statige eik hing dateerde van 1941. Doch enkele jaren verdween het op mistierieuse wijze.

Romain en Maria Lambrichts lieten een nieuw kapelletje maken door Jozef Baerts. Hilda Mesotten maakte mooie kunstbloemetjes en het oude mariabeeldje vond weer zijn plaats tegen de oude eik.

Ontwerp JS