Activiteiten 2013

Kioskconcerten


De Koninklijke Harmonie de Stroobanders organiseert een aantal concerten op de kiosk op de Varkensmarkt in Diepenbeek.
Deze kiosk leent zich uitstekend voor concerten.
Op zondag 19/05 komt de harmonie Halen en Vucht
Op zondag 26/05 speelt de K.H. De Stroobanders Diepenbeek
Op zondag 02/06 komt de harmonie Demergalm Godsheide
Op zondag 09/06 speelt de Concertband Euterpe Bilzen en K.H. Aurora Eigenbilzen.
De concerten starten om 11.00h.

Bij deze gelegenheid mag een woordje over de geschiedenis van de kiosk niet ontbreken.

De kiosk in naoorlogs Diepenbeek

Dat de gemeente Diepenbeek met meer dan 7.000 inwoners nog geen kiosk bezat was haast ongelooflijk. De Koninklijke Fanfare "De Stroobanders" maakte de laatste jaren, onder leiding van directeur M. De Tournay, merkelijke vooruitgang. Hierdoor werd deze leemte des te meer aangevoeld.

Het eerste punt op de dagorde van de gemeenteraad van 2 oktober 1947 was:"de oprichting van ener blijvende kiosk". Tijdens de gemeenteraad werd dit agendapunt met 9 stemmen vóór en 1 tegenstem aanvaard. Er werd een korte uiteenzetting gegeven over de noodzaak van een blijvende kiosk. Als argument gebruikte men dat kunstopvoeringen, vooral muziek en dans, onder de beste omstandigheden moesten kunnen plaatsvinden. Bijkomend voordeel was dat de gemeente niet steeds noodkiosken moest bouwen, wat blijkbaar voordien wel gebeurde. Daarin kroop veel tijd in werk en vervoer.

Als bewijsvoering voor de bouw van een kiosk gebruikte men volgende argumenten. De plaats aan de voorzijde van de kerk was gezien haar kleine oppervlakte niet geschikt om als marktplein te dienen. Deze werd aan de andere kant van de kerk voorzien en een vaste kiosk op het grote marktplein zou storend zijn als er feesten of kermissen plaatsvonden. De gekozen plaats bood verschillende voordelen:
1. De ruimte was aan vier zijden ingesloten hetgeen de klank ten goede kwam en gemakkelijk was voor technische voorzieningen.
2. Ze bood genoeg ruimte voor publiek.
3. De oprichting van de kiosk zorgde voor verfraaiing van dit plein en omgeving. Ze zou door bloem-, grasperken en bomen omzoomd worden
Plan en bestek werden opgesteld door architect-urbanist Maurice De Paepe van Genk voor een bedrag van 215.134,80 BF. Dit bedrag werd voorzien in de buitengewone begroting van 1948. Hiervan was 135.650 BF bestemd voor het gietijzerwerk, dat door de firma Moens en Co van Zelem zou gemaakt worden.

In de gemeenteraad van 14 december 1948 moest echter bijkomend 114.865 BF voorzien worden voor de hogere kosten. Dit zou door verkoop van gemeentegronden gedekt worden.

In het Belang van Limburg van 20 augustus 1948 wordt al een melding gemaakt dat de kiosk is gebouwd. "En thans rijst op de Varkensmarkt de nieuwe kiosk op, groot en schoon, beantwoordend aan de jongste regels van bouwkunde en esthetiek. Wanneer de kiosk binnen enkele weken voltooid zal zijn hopen we meermaals vergast te worden op 'n mooi concert door de Kon. Fanfare."

Men meende dat Diepenbeek op dat ogenblik wellicht de mooiste en fijnst afgewerkte kiosk van het land bezat. Het was een gelukkig initiatief en alle inwoners van de gemeente waren het er mee eens.
Werkelijk die nieuwe kiosk op de Varkensmarkt was de moeite waard. Zij werd gebouwd volledig in ijzer en steen. Meer dan 1000 kg ijzer werd gebruikt, en zij bood, met haar diameter van 9 meter 60, plaats voor 80 à 90 muzikanten. Het dak had een oppervlakte van 115 m2.

De eerste proefrepetities bewezen dat de akoestiek buitengewoon goed was en dat de concerten er tot hun volle recht zouden komen.
Op 12 september werd de kiosk een eerste maal in gebruik genomen. De Koninklijke fanfare "De Stroobanders, onder leiding van de heer Detournay, gaf om 19 u. een eerste concert. Er stroomde een grote menigte toe op de Varkensmarkt rond de nieuwe kiosk.

De officiële in gebruik name van de nieuwe kiosk werd voorzien op 5 en 6 juni 1949. Ter gelegenheid daarvan zou een groot muziekfestival en classificatietornooi plaats vinden. Talrijke muziekmaatschappijen van binnen en buiten de provincie hadden al toegezegd.

Feestelijkheden op 5 en 6 juni 1949

De Koninklijke Fanfare " De Stroobanders" gesticht in mei 1874 bestond 75 jaar. Door de werking van een ijverig bestuur met burgemeester Buntinx als voorzitter en als directeur M. De Tournay' was de fanfare uitgegroeid tot één der besten in de provincie.
De grondlegger van de fanfare was de kasteelheer Radelet. Hij starte met enkele mensen de jonge maatschappij die de pompeuze naam "La Renaissance" kreeg. Ruim 57 jaar hield ze stand tot er in 1931 ruzie ontstond. Dhr. Radelet verkocht het vaandel aan een Waalse vereniging.

Het kon de Diepenbeekse muzikanten niet ontmoedigen. Zij verschenen weer overal op het appel en de naam "De Stroobanders" werd aangenomen. Deze naam vond zijn oorsprong in een teken van waardigheid, nl een soort ketting, kunstig gevlochten uit stro en versierd met eretekens. Ze werd door de vroegere burgemeesters van Diepenbeek bij plechtige gelegenheden gedragen. Onze muziekmaatschappij behaalde ondertussen menige prijzen onder leiding van dhr De Tournay, oud-kapelmeester van het 41e Linieregiment.

Zondagnamiddag was de gemeente in feeststemming. Al om 2 u. kwamen de deelnemende maatschappijen toe. Vooraleer de plechtigheid begon, had er om 15 u. op het gemeentehuis een receptie plaats. De aanwezigen waren o.a. gedeputeerde Dr. Bollen, afgevaardigde van de gouverneur, de heren Mouling, Lefevre en Noblesse, juryleden en leden van het cultureel verbond van Limburg, de burgemeester dhr Cartier d'Yves van Vliermaal-Root, de gemeenteraadsleden, enz.

De kiosk werd plechtig ingehuldigd en dhr Bollen knipte het driekleurig lint door. Hij verklaarde de kiosk voor geopend.
Daarna gaven maar liefst 7 muziekmaatschappijen een prachtig concert.
De heer Schapmans was de presentator van dienst en vertolkte de gevoelens van het publiek als hij via de micro de uitvoerders feliciteerde.

Er werden bij deze gelegenheid ook enkele eretekens uitgereikt. Achten Louis kreeg de Gouden Medaille van de Orde van Leopold II voor 45 jaren dienst. Beankens Jos, Albergs Jos, Vandebrouck Henri en Beankens Frans kregen de zilveren medaille.

Op pinkstermaandag traden nog eens 5 muziekmaatschappijen aan.

Kiosk anno 1990
Ontwerp JS